top of page

חידוש בלמים

חידוש בלמים לרכב מרצדס, BMW ורכבים אחרים. עם חריטת צלחות לפי הוראות היצרן, הבלמים המקוריים ישרתו אותך עוד הרבה זמן

חורטים על צלחות בלמים. נהנים מכל היתרונות של מפעל לייצור וחידוש בלמים במוסך

תיקון מערכת בלמים במרצדס. בלמי אוויר, נוזל בלמים, רפידות בלמים, דיסקי בלמים - אפשר להמשיך להשתמש עם הבלמים המקוריים אז למה לרכוש חליפיים?

מפעל לייצור בלמים חורטים על צלחות בלמים
BMW.jpg

BMW טיפולים תקופתיים לרכב

צור קשר
bottom of page